Thông Tin

Hãy nhập những thông tin và mọi thắc mắc của bạn, chùng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ sớm nhất. Trân trọng cám ơn . . .

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHL

Địa chỉ: MB1-1, KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa Đông,Đức Hòa, Long An

Điện thoại: 0272 3717 068 | Fax: 0272 - 3717 069

Email: congtycophanphl@gmail.com - nhansu@nhuaphl.com